Dünya üzerindeki tüm kara parçalarında, siyasi ve ekonomik krizlerin en yakıcı biçimde hissedildiği tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında savaş çağrıları duyuluyor. Gelir eşitsizliği, büyük uçurumlar halini aldı. Savaş, göç, kan ve gözyaşı dört bir yanda! Kapitalizm çöküyor! Emperyalist saldırganlık, sömürü ve kar hırsı, tüm dünya halklarına acı bir yıkım, bitmeyen krizlerden başka bir şey vaat edemiyor!

Memleketimizin dört bir yanı, adaletsizlik, eşitsizlik, baskı ve zorbalık altında eziliyor. Saray’ın sınırlarından ibaret olan iktidar, kendi çıkarları için, içeride ve dışarıda kirli savaş politikaları izliyor. İstikrar yalanları ile artan işsizlik ve gelir eşitsizliğini sürdürmeye çalışıyor. Olağanüstü hal uygulamaları ile toplumsal muhalefetin her kesimini susturmak istiyor!

Gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, milletvekilleri ve daha nice insan muhalif oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıyor tutuklanıyor!

HAYIR, BU BÖYLE GİTMEZ!

Tarihten öğrendiğimiz bir şey var: Sömürü, zorbalık, haramilik, baskı ve zulüm varsa, direnenler de var! Hayır, bu böyle gitmez diyenler burada!

Eşitlik için, tarihin çöplüğüne gitmekten başka çaresi olmayan kapitalizm yıkılacak, bağımsızlık ve insanca yaşam için, ölüm düzeni emperyalist saldırganlık yenilecek, özgürlük ve demokrasi için bu baskı ve zora dayalı haramilik düzeni dağıtılacak!

Başta işçi ve emekçiler olmak üzere ezilenlerin birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta, eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi için memleketin dört bir yanında alanlara çıkıyoruz.

Hayır, böyle gelmiş, böyle gitmeyecek! Bu düzen yıkılıp yerine insanlık onuruna yaraşır bir dünya kurulacak! İçinden geçtiğimiz karanlık günleri birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız ile yeneceğimize inanıyoruz!

Bu 1 Mayıs, zulme, zorbalığa, haramilerin saltanatına Hayır deme günüdür!

Baş eğmeyen tüm gençleri 1 Mayıs’ta demokratik ülke için alanlara çağırıyoruz!