iç güvenlik 3

Basına ve kamuoyuna,

İç Güvenlik Yasası’nın henüz mecliste görüşüldüğü günlerde kolluğa keyfi yetkiler veren ve toplumu bir bütün halinde baskı altına almayı amaçlayan yasaya karşı çeşitli eylem ve etkinliklerde bulunduk. 1 Mart 2015 günü de yine bu eylem ve etkinlikler çerçevesinde, İç Güvenlik Yasası’na karşı “Faşist Baskı Yasaları Değil, Özgürlük İstiyoruz!” diyerek Taksim Tünel’de buluşup Galatasaray Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz günlerde, 1 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve basın açıklamasına katılan 8 dergi okurumuza; “Eylemin bir bütün halinde suç teşkil ettiği” ve “Hırsız Katil Erdoğan” sloganlarının atılması suretiyle mevcut Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği gerekçesi ile TCK madde 299 kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığa ifade veren dergi okurlarımız, ifadelerinde, basın açıklamasına katılmanın suç değil demokratik bir hak olduğunu belirterek “Hırsız Katil Erdoğan” ifadesinin hakaret değil hırsız ve katil olan bir kimsenin nitelenmesi için kullanıldığını, hırsıza hırsız, katile katil deneceğini belirtmişlerdir.

Biz de bu vesileyle hem demokratik hakkımız olan toplantı ve gösteri yürüyüş hakkımızı savunuyor hem de hırsız ve katilleri, hırsız ve katil olarak nitelendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Baskı yasaları ve demokratik haklarımıza yönelik saldırılar bize hiç bir şekilde geri adım attıramayacaktır.


1 Mart 2015 tarihli “İç Güvenlik Yasası Sokaktan Geçmeyecek!” başlıklı basın metnine ulaşmak için tıklayın.