yuruyus

Bugün Taksim’de İç Güvenlik Yasasına karşı Tünel’den Galatasaray’a kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş sonunda okunan basın metnini aynen yayınlıyoruz. Faşist baskı yasalarına karşı sokaklarda olmaya devam edeceğiz:

AKP iktidarı bir süredir adına iç güvenlik paketi dediği saldırı yasasıyla zaten kırıntı düzeyinde olan özgürlüklerimizi ortadan kaldırmak istiyor.

İktidara geldiği günden beri halkın her türlü hakkına saldıran, ülkemizi Amerikanın ortadoğudaki ileri karakoluhaline getiren, kentleri ve doğayı yağmalayan, ilkokulları ve liseleri gerici ablukaya alan ve üniversitelerde bilimin tasfiyesine çalışan ve üniversiteleri ticarethaneye çeviren AKP’ye 2013 haziranında halkımız gereken dersi vermişti.

AKP iktidarının Haziran korkusu hala devam ediyor. AKP halktan korkuyor. Korktuğu için de iç güvenlik yasası ismiyle gündeme getirdiği faşist baskı yasasının yürürlüğe girmesi için bütün enerjisiyle çalışıyor. Meclis iç tüzüğünü, yasaları ve anayasayı bile hiçe sayarak faşist yasasının maddelerini birer birer meclisten geçiriyor.

Nazi Almanya’sı yasalarını aratmayacak kadar gerici ve baskıcı olan bu yasasının yürürlüğe girmesi halinde polislere karakol dışında ifade alabilme yetkisi, savcıya bildirmeksizin insanları 48 saat gözaltında tutma yetkisi ve yine savcı izni olmaksızın üst arama yetkisi veriliyor.

Bu yasayla katil polislere eylemde  sapan, molotof, havai fişek atan kişilere karşı silah kullanma yetkisi veriliyor. Bu yasasın geçmesinden sonra polis faşizmin azgınca saldırılarına karşı öz savunma araçlarını kullanan insanları Hiçbir sebep göstermeksizin öldürebilecek ve kimseye hesap vermeyecek. Hatta faşist yasayla beraber polisin katlettiği insanların eline bir molotof veya sapan tutuşturup “suç işliyordu, öldürdük” demesinin önünde bile hiçbir engel bulunmamaktadır.

Ayrıca yeni yasayla beraber valiliklerin aldığı kararlara yasalarla çelişse bile uymamak hapis cezası getirecek. Polislere yardım etmeyen kamu emekçileri hapis cezası alacak.

Kısacası artık bu yasayla beraber polis istediği gibi evlerimize girip bizlere saldırabilir, bizleri eylem alanlarında öldürebilir, bizleri hiç kimseye haber vermeden kaçırıp gözaltına alabilir. Yaşayıp yaşamamamız tamamen devletin tasarrufuna bırakılıyor.

Bütün bu hazırlığın nedeni halkın öfkesini kırmak ve halkın gücünü boğmaktır. Ancak unutmasınlar TOMA’lar, akrepler, gaz bombaları, plastik veya gerçek mermiler bizleri Hiçbir zaman durdurmadı, bundan sonra da durdurmasını beklemek AKP’nin boş hayalinden ibarettir.

Gençliğin devrimci örgütü olarak çağrımızdır:

Bugün özgürlüklerden ve demokrasiden yana olan herkesi olanca gücüyle faşist yasaya karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki faşizme karşı birleşemeyenler faşizmin zindanlarında birleşirler. İnsanlık onurumuz için, geleceğimiz için sokakları boğmaya çalışanlara sokaklarımızı dar etmeliyiz.

Gençliğin devrimci örgütü olarak ilan ediyoruz:

Devrimci Gençlik’i ne 12 Eylül ne de 12 Mart durduramadı, AKP’nin faşist baskı yasaları da durduramaz. Faşizme karşı demokrasi mücadelesini başta üniversiteler olmak üzere hayatın her alanında büyüteceğiz. Tarihimizden aldığımız güçle sokaklarda olacağız. Hırsızların ve katillerin saraylarını da, saltanatlarını da, iktidarlarını da başlarına yıkacağız. İç Güvenlik yasası binbir türlü ayak oyunu ile meclisten geçse de sokaktan geçemeyecek!

iç güvenlik yürüyüş 1

iç güvenlik yasası 2

iç güvenlik 3