önder babat
11 yıl önce Devrimci Hareket dergisi önünde katledilen yoldaşımız Önder Babat için İstanbul’da öğrencisi olduğu İÜ Hukuk Fakültesi ve vurulduğu sokak başta olmak üzere İzmir, Adana, Ankara ve Bartın’da yoldaşımızı anma etkinlikleri gerçekleştirdik. Eylemliliklerimize pek çok ilde çeşitli devrimci demokrat kurumların temsilcileri de destek verdi.

Bu vesileyle eylemlerimize katılan, destek veren ve bizimle birlikte sloganını haykıran tüm siper yoldaşlarımızı bir kere daha bu mecradan selamlıyoruz: Faşizmi birlikte yeneceğiz! 

İstanbul’da Önder’in vurulduğu sokakta gerçekleştirilen basın açıklamasının tam metni: 

ÖNDER BABAT 77’DEN BUGÜNE YAŞAYAN DEVRİMCİ YOL’DUR!

Faşizmin güncellenerek daha açık bir biçim almaya başladığı, halkların açık hedef haline getirildiği bir süreçten geçiyoruz.

ABD’nin özel yetkili partisi, onun Ortadoğu temsilciliği gibi çalışan AKP’nin ayakta kalabilmek için toplumu zapt-u rapt altına almaktan başka hiçbir çaresi kalmamıştır.

İç Güvenlik Paketi denilen ve özünde halka savaş ilanı anlamına gelen faşizm paketi, hırsızlara, katillere ve işbirlikçilere karşı gelişebilecek her türlü itirazı boğmak amacıyla çıkartılmaktadır.

Bu yasayla asgari ücret koşullarında dayatılan köleliğe rıza gösterelim istiyorlar. Grev hakkımızı kullanmamızı milli güvenlik martavallarıyla engellemek istiyorlar. Sendika hakkımızı ortadan kaldırmak istiyorlar. Bir madende 301 işçiyi katlettiklerinde buna ‘kader’ dememizi istiyorlar. Gerici ve faşist düzenlerinin ürettiği katiller kadınlara tecavüz edip katlettiğinde ve mahkemeleri onlara ‘iyi hal’ indirimi uyguladığında, bunu sineye çekmemizi istiyorlar.

Özgecan’lar yakılırken, insanlığımız ateş çemberine atılırken AKP şahsında somutlaşan bu ülkenin egemenlerinin, katliamların gerçek failleri olduğunu haykırmayalım istiyorlar. Korkmamızı, biat etmemizi ve teslim olmamızı istiyorlar.      

Faşizme Teslim Olmayacağız!

Yoldaşımız Önder Babat, 3 Mart 2004’te bu sokakta kurşunlanarak katledildiği gün de söyledik bunu. “Faşizme Teslim Olmayacağız!” diye haykırdık.

Dostlar,

Faşizm bir suç rejimidir. Halka karşı suç işlemek faşizmin özüdür. Ceylan Önkol’ların, Uğur Kaymaz’ların, Nihat Kazanhan’ların ve Berkin Elvan’ların kanıyla beslenen bu rejimin bugünkü yürütme gücü AKP, Türk, Kürt, Laz, Alevi tüm halklarımızın düşmanıdır.

AKP şahsında somutlaşan bu rejim, halklarımıza barış, huzur, çözüm ve refah getiremez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu, ABD’den demokrasi, IŞİD’den insan haklarına saygı beklemek gibi birşeydir. Emekçi halklarımızın eşitlik, özgürlük ve barış özlemini gerçek kılacakları gün, bu düzeni omuz omuza ortadan kaldırdıkları gün olacaktır.

Komşu halkların topraklarında tezgahlanan emperyalist projelerin payandası olanlar, gerici çetelere tırlarla silah taşıyanlar, provokasyondan kitle katliamına kadar her yöntemi uygulayanlar, kaçak saraylarında halklarımızı bir uçuruma taşıyanlar, tek adam diktatörlüğünü başkanlık sistemine ihtiyaç duymayacak şekilde bugünden uygulayanlar halklarımıza bir tek şey verebilirler: zulüm.

Halklarımızı, burjuva düzenin parlamenter sınırlarına sıkıştırarak, “sandık-seçim” ikilemine hapsetmek isteyen AKP, sınıfsal kimliğinin gereğini yerine getirmektedir. Muhalefet milletvekillerinin çekiçle dövüldüğü, parlamentonun koca bir tiyatro sahnesine dönüştüğü bugünün koşullarında, halklarımızın geleceğini nerede araması gerektiğini bize Gezi Direnişi göstermiştir.

İşte Önder Babat yoldaşımız, Gezi Direnişi’nin bizlere gösterdiği, düzenin sınırlarını aşmayı temsil eden direnişin bedenleşmiş halidir.

O, Ethem’den Berkin’e, Ali İsmail’den Medeni’ye, Ahmet Atakan’dan Abdullah Cömert’e, Mehmet Ayvalıtaş’tan Hasan Ferit’e uzanan, yaşamı aşkla örme inancının bu sokaktaki adıdır.

Önder Babat, Devrimci Yol’dur!

Bu, sosyalizmin, mülkiyet eksenli olumsuzlukları yenip sevgi eksenli bir yaşama geçmek anlamına geldiğini kavramanın ifadesidir; “ben”den “biz”e geçişin, yaşama ve kavgaya Bedreddin’ce bakmanın örgütlü zeminde somutlanmasıdır; mülkiyetin kovulması, komünalitenin Haziran’ca kavranmasıdır; Önder budur; 77’den bugüne yaşayan Devrimci Yol’dur.”