önder resimİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi arkadaşımız Önder Babat bundan tam 12 yıl önce 3 Mart 2004’te Devrimci Hareket dergisinden çıktığı sıra İstiklal Caddesi’nde başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.Cinayetin işlendiği günlerden itibaren, olayın üstünü örtmek ve suçunu gizlemek isteyen devlet başarlı olamamış aradan geçen zamanda, Önder’in bilinçli ve kasıtlı şekilde doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü gün yüzüne çıkmıştır.

Önder Babat, halkına karşı sorumlu bir devrimci öğrenciydi. Tıpkı ondan önce katledilen diğer devrimci öğrenciler gibi. Önder, devletin katlettiği gençlerin ne ilki ne de sonuncusu oldu. Doksanlı yıllarda işkence ve faili meçhullerle onlarca genci katleden devlet AKP eliyle “Yeni Türkiye” maskesiyle katletmeye devam ediyor. Haziran İsyanı’nda sekiz canımızı katledenler, Suruç’ta Ankara’da Amed’de patlayan bombaların alenen azmettiriciliğini yapıyor. AKP hükumeti ve Erdoğan Küçük Armutlu’dan Cizre’ye coğrafyanın dört bir yanında kandan besleniyor.

Bütün bu baskı ve katliamlara rağmen bilinmelidir ki; halka karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Yiten canlarımızın, ödenen bedellerimizin mutlaka bir hesabı olacaktır.

Önder’i ve nice katledilen arkadaşımızı yaşatmak, onların kavgasını omuzlamaktan geçer. Aradan geçen on iki yıl onun özleminin yanında onu katledenlere karşı duyduğumuz öfkeyi de arttırdı, hesap sorma bilincimizi daha da keskinleştirdi. Önder Babat şahsında katledilen tüm devrimci, demokrat, yurtsever arkadaşlarımızı anıyor, bir kez daha onların düşlerini gerçekleştirme sözü veriyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak.