defans
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi yarın bütün üniversiteyi YÖK tarafından Raşit Tükel’in ikinci sıraya alınmasını protesto etmek, üniversitelerin anti-demokratik seçim sistemini teşhir etmek için buluşmaya çağırıyor. Yarın saat 12.00 Heykel Önünde gerçekleşecek buluşmanın ardından 12.30’da Tarihi Ana Kapı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Demokratik Üniversite Girişiminin çağrısı ise şöyle:

Üniversiteler 35 yıldır askeri bir darbenin ürünü olan 2547 sayılı yasanın cenderesi altındadır. Yasanın yol açtığı uygulamalar, akademik özgürlüklerin önündeki en büyük engellerdir. İlgili yasanın 13. Maddesi uyarınca yöneticileri belirlenen üniversiteler, itaat anlayışının uygulama alanına dönüştürülmüştür. Yasanın öngördüğü anti-demokratik seçim sürecinde, gerekçe açıklanmadan keyfi bir biçimde sıralama değiştirilebilmekte, seçim sonucu dikkate alınmadan atama yapılabilmektedir.

Politik güçlerin siyasi söylemlerinde sıkça yinelenen “demokrasi, özgürlük” gibi kavramlar, bugüne kadar üniversiteler için tümüyle görmezden gelinmiştir. Zaman zaman gündeme gelen yeni yasal düzenleme arayışları da, mevcut anti-demokratik yapıyı daha da güçlendirme yönünde olmuş, konunun tarafı olan akademi hiçbir zaman sürece dahil edilmemiştir.

12 Mart 2015 tarihinde yapılan rektörlük seçiminde İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tercihini “Demokratik, katılımcı, özerk ve özgür üniversite” ilkeleriyle seçime giren ve neredeyse her iki öğretim üyesinden birisinin oyunu alan Prof. Dr. Raşit Tükel’den yana kullanmıştır. YÖK Genel Kurulu ise hiçbir gerekçe göstermeksizin yaptığı sıralamada öğretim üyelerinin iradesini hiçe sayarak Prof. Dr. Raşit Tükel’i ikinci sıraya düşürmüştür.

Bizler, Prof. Dr. Raşit Tükel’e oy veren ve destekleyen üniversite bileşenleri, YÖK’ün bilim insanlarının iradesine karşı aldığı bu kararı reddediyor ve kararın hangi gerekçeyle alındığının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Prof. Dr. Raşit Tükel’in rektörlüğü dışındaki bir uygulama meşru olmayacaktır.

25 Mart 2015 Çarşamba günü “Oyumuza ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yapacağımız basın açıklamasına tüm üniversite bileşenleri ve duyarlı kamuoyu davetlidir.

* Öğretim üyeleri cübbeleriyle gelebilirler.

Saygılarımızla,

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi

Basın Açıklaması Programı

#RektörRaşitTükel

“Oyumuza ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz”

25 Mart 2015, Çarşamba

12:00 İstanbul Üniversitesi Heykel Önü

12:30 İstanbul Üniversitesi Tarihi Anakapı Önü

Otobüs kalkış noktaları ve saatleri:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Oditoryum önü): 11:30,

İstanbul Tıp Fakültesi (Hastane arka girişi önü): 11:30

Avcılar Kampüsü (Atatürk anıtı önü): 11:00

rasittukeleylem